Ok, rozumiem
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Warunki dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. Więcej o cookie...

Siła
doświadczenia

CO NOWEGO W ODNOWIE?


Ogłoszenia

Zarząd Odnowa S.A. w Opolu, KRS 0000948936 („Spółka”), ogłasza treść Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki:

§ 1

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 418 § 1 KSH postanawia o przymusowym wykupie 1889 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.889,00 zł, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki stanowiących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, na które składają się akcje serii A o numerach od 1 do 823 oraz od 16.077 do 17.142 („dalej „Akcje”).
 2. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi zostaną nabyte przez:
  1. Krzysztofa Majera, będącego akcjonariuszem Spółki, posiadającym łącznie 410.810 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 410.810,00 zł, co stanowi ponad 49,88% kapitału zakładowego Spółki, który nabędzie 940 akcji Spółki serii A o numerach od 1 do 823 oraz o numerach od 16.077 do 16.193,
  2. Jacka Bubałę, będącego akcjonariuszem Spółki, posiadającym łącznie 410.801 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 410.801,00 zł, co stanowi ponad 49,88% kapitału zakładowego Spółki, który nabędzie 949 akcji Spółki serii A o numerach od 16.194 do 17.142,
   (dalej „Plan Wykupu”).
 3. Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek Krzysztofa Majera oraz Jacka Bubały, zgodnie z określonym w punkcie 2 Planem Wykupu, za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd do przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu Akcji oraz upoważnia do podjęcia wymaganych czynności prawnych dla skutecznego jego zakończenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Zarząd Odnowa S.A. w Opolu, KRS 0000948936 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 28.06.2024, godz. 9:30, w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.;
  2. podziału zysku za rok obrotowy 2023;
  3. przymusowego wykupu akcji Spółki;
  4. wyboru biegłego dla wyceny akcji Spółki.
 10. Zamknięcie obrad.

Firma Odnowa została przekształcona w Odnowa Spółka Aukcyjna luty 2022
Odnowa S.A.
Odnowa została przekształcona w Spółkę Akcyjną.

więcej informacji...
COVID-19, Corona Wirus, Kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem styczeń 2021
COVID-19
Kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem do pobrania.

więcej informacji...
Nowa usługa: dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń oraz pojazdów metodą ozonowania kwiecień 2020
Nowa usługa: dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń oraz pojazdów metodą ozonowania.

więcej informacji....DEZYNFEKCJA
METODĄ OZONOWANIA

Skuteczna dezynfekcja ozonem!

DEZYNFEKCJA METODĄ OZONOWANIA

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy, dzięki temu jest skuteczniejszy niż inne dezynfektanty. Skuteczność dezynfekcji ozonem przewyższa promieniowanie UV i filtry HEPA.
więcej...

USŁUGI
OCHRONY


Dbamy o bezpieczeństwo Twojego majątku!

USŁUGI OCHRONY

Zabezpieczamy i ochraniamy: zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej (np. sądy, urzędy, banki, uczelnie), place budów, hurtownie, magazyny, składy, biura, biurowce a także imprezy okolicznościowe i plenerowe.
więcej...

USŁUGI
SPRZĄTANIA


Sprzątanie na szóstkę!

USŁUGI SPRZĄTANIA

Dla naszych klientów realizujemy bardzo szeroki wachlarz usług zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Stosujemy niezawodny sprzęt, a środki czystości dostosowujemy do wymagań naszych klientów.
więcej...

PRZYCHODNIA
LEKARSKA


Szanujemy czas Pacjentów!

PRZYCHODNIA LEKARSKA

Posiadamy wykwalifikowany personel medyczny.

Posiadamy certyfikat „Najlepszy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej” oraz Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Medycyna i inżynieria biomedyczna”.
więcej...

WYNAJEM
POWIERZCHNI
WŁASNYCH

U nas możesz się skupić
na biznesie!

WYNAJEM POWIERZCHNI WŁASNYCH

Posiadamy do wynajmu lokale biurowe w ścisłym centrum Opola, jak również gabinety lekarskie do prowadzenia własnej praktyki lekarskiej, wyposażone kompleksowo w sprzęt medyczny.
więcej...

Siła
doświadczenia

O FIRMIE


Spółka Odnowa istnieje na rynku od 6 września 1951r. i nieprzerywalnie prowadzi działalności w kilku podstawowych segmentach usług:

HISTORIA


1951
6 września 1951 roku

 • Założona została Spółdzielnia Odnowa w Opolu prowadząc działalność jednocześnie w ośmiu oddziałach terenowych. Wiodącą działalnością Odnowy była wówczas działalność usług ochrony osób i mienia.
1964
Lata 1963-1964

 • Zostały wdrożone nowe, jak się później okazało, kluczowe działalności w tym usługi porządkowe.
1972
Rok 1972

 • Oddany został do użytku budynek w Opolu przy ul. Koraszewskiego, w którym do dziś znajduje się siedziba Zarządu Spółki, Oddziału Opole i Przychodni Lekarskiej i Rehabilitacyjnej.
1991
Rok 1991

 • Spółdzielnia uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej.
2000
Rok 2000

 • Uzyskanie odnowionej koncesji MSWiA na prowadzenie ochrony osób i mienia.
 • Spółdzielnia dostaje po raz pierwszy Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2000".
 • Przychodnia Spółdzielni "ODNOWA" otrzymuje Certyfikat "Przychodnia Roku".
2001
Rok 2001

 • Nagroda Prezydenta Miasta Opola za całokształt działalności.
 • Spółdzielnia otrzymuje Certyfikat Porozumienia Branżowego Związku Pracodawców w zakresie usług porządkowo-czystościowych, oraz w zakresie ochrony osób i mienia.
2002
Rok 2002

 • Spółdzielnia zdobywa "Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play".
 • Zostaje wyróżniona Medalem Europejskim nadanym przez Business Centre Club oraz Komitet Integracji Europejskiej w edycji czwartej za ochronę osób i mienia.
 • Firma otrzymuje tytuł "Honorowego Europrzedsiębiorstwa Opolszczyzny 2002".
 • Jako pierwsza firma na Opolszczyźnie dostaje honorową odznakę za "Zasługi dla województwa Opolskiego".
2003
Rok 2003

 • Spółdzielnia dostaje Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2003",
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club wyróżnił Spółdzielnię Medalem Europejskim za usługi utrzymania czystości (edycja szósta),
 • Firma otrzymała nagrodę "Opolska Marka 2003" za działalność Ochrony Osób i Mienia w kategorii usługa: sektor dużych przedsiębiorstw.
 • Spółdzielnia wdrożyła System Zarządzania Jakością na wszystkich szczeblach organizacji zgodnie z normą EN ISO 9001:2000, czego dowodem jest otrzymany w Warszawie Certyfikat.
2004
Rok 2004

 • Zostaje wyróżniona Medalem Europejskim nadanym przez Business Centre Club
 • Uruchomiona została nowa działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • Powstała Odnowa S.A. w wyniku zmiany formy prawnej Spółdzielni Odnowa w Opolu.
2016
1 października 2016 roku

 • Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji i modernizacji Spółki.
2017
1 marca 2017 roku

 • Objęcie pakietu większościowego w Spółce
  przez Grupę Kapitałową Fortress, z siedzibą w Katowicach.
2017
1 października 2017 roku

 • Spółka świadczyła usługę sprzątania na mecie PKO Silesia Marathon
  oraz podczas dnia otwartego Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
  W wydarzeniu wzięło udział ponad 100.000 widzów.
2017
26 października 2017 roku

 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością na wszystkich
  szczeblach organizacji zgodnie z normą EN ISO 9001:2015
  w zakresie działalności Ochrony osób i mienia,
  Usług porządkowych oraz działalności Przychodni.
2021
27 września 2021 roku

 • Zakup udziałów w podmiocie branży medycznej Centrum Chirurgii Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
2022
1 lutego 2022 roku

 • Przekształcenie w Odnowa Spółka Akcyjna.

więcej...

KONTAKT Z NAMI


ODNOWA S.A
ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole
tel: 77 453 64 81
e-mail: odnowa@odnowa.pl
NIP: 754 277 98 51
KRS 0000948936
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1 371 360,00 zł
Konto bankowe mBank 09 1140 1078 0000 5899 0900 2001

Przychodnia Lekarska i Rehabilitacyjna
ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole
tel. 77 456 64 79
e-mail: przychodnia@odnowa.pl


Oddziały:


Oddział Głubczyce
ul. Wrocławska 6
48-100 Głubczyce
tel: 77 485 24 48
email: glubczyce@odnowa.pl

Oddział Kędzierzyn - Koźle
ul. Jana Pawła II 4/100
47-200 Kędzierzyn Koźle,
Dyrektor Oddziału - Wioletta Miśta-Wencel
tel: 608 035 147
e-mail: w.mista@odnowa.pl

Oddział Strzelce Opolskie
ul. Ludowa 5
47-100 Strzelce Opolskie,
Dyrektor Oddziału: Wioletta Miśta-Wencel
tel: 608 035 147
e-mail: w.mista@odnowa.pl

Oddział Kluczbork
ul. Marszałka Piłsudskiego 18
46-200 Kluczbork,
tel: 77 418 17 52
Dyrektor Oddziału: Grzegorz Bajrak
tel. 600 093 682
e-mail: g.bajrak@odnowa.pl

Oddział Nysa
Plac Kilińskiego 2, (I piętro, nad sklepem Biedronka)
48-300 Nysa
Kierownik ds Ochrony - Mirosław Stempiński
tel. 606 297 314
e-mail: m.stempinski@odnowa.pl

Oddział Opole
ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16
45-011 Opole,
Dyrektor Oddziału - Grzegorz Bajrak
tel: 600 093 682
e-mail: g.bajrak@odnowa.pl